EN

NL

nieuwsbericht

IN GESPREK MET DE MENSEN ACHTER MAKERSHUIS

 

 

Makershuis Tilburg is in 2017 gestart als broedplaats voor circus-, dans- en theatertalent. Samenwerkingspartners Het Zuidelijk Toneel, Theater De Nieuwe Vorst, DansBrabant, Theaters Tilburg en Festival Circolo bundelden hun krachten om de podiumkunstenaars van de toekomst een plek te geven in de stad.

Inmiddels drie jaar verder, kijken we terug  en vooral vooruit met de mensen achter Makershuis: Adeline Willems (uitvoerend producent), Joanneke van de Woestijne (zakelijk producent) en Nicolle van Lith (bestuurder).

 

Nicolle: ‘De afgelopen jaren hebben we vooral gepionierd. We zijn gewoon begonnen. Er zijn samenwerkingen opgezet met interessante partners. We hebben trajecten ontwikkeld om net afgestudeerde makers te ondersteunen in verschillende fases van hun makerschap. We organiseerden Prejavu’s, de presentatieavonden waar de makers hun werk kunnen tonen aan publiek.

Nu is het moment om opnieuw naar de organisatie te kijken: wat is er nodig om Makershuis Tilburg toekomstbestendig te maken, om nieuwe makers de ondersteuning te geven die ze nodig hebben om uiteindelijk zelfstandig verder te gaan. Vragen waar we mee bezig zijn is wat onze rol in de stad is en hoe we die kunnen verbeteren. Makershuis wil meer zichtbaar worden in de stad. De Prejavu-avonden kunnen nog meer publiek ontvangen, daar ligt een belangrijke taak voor de makers, samen met ons.’

 

Adeline: ‘Alles is volop in ontwikkeling. Zo worden de Prejavu-avonden sinds dit seizoen niet alleen meer vóór, maar juist ook dóór onze eigen makers geprogrammeerd en geproduceerd. Hiervoor krijgen de makers een honorarium, een productie- en een programmeringsbudget en Joanneke en mij als begeleider. Op deze manier maken onze makers ook kennis met het productionele aspect.

De Prejavu’s worden ook steeds vaker op verschillende plekken geprogrammeerd. Zo waren er Prejavu’s tijdens Festival Circolo en bij Theaters Tilburg. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een veel diverser publiek en netwerk van- en voor verschillende makers.’

 

Nicolle: ‘Onze producent Janneke Defesche - in januari overgestapt naar Festival Cement - vervulde de afgelopen jaren een dubbelfunctie. Ze deed zowel de zakelijke kant, als het hands on begeleiden en steunen van de makers op de werkvloer. Om het Makershuis ook in de toekomst kansen te geven, zijn we tot de conclusie gekomen dat we deze taken moeten opsplitsen.’

 

Joanneke: ‘Ik ga de rol van zakelijk producent op me nemen. De laatste twee jaar heb ik als zakelijk assistent en uitvoerend producent gewerkt bij Festival Cement, waar ik ontzettend veel geleerd heb over het Nederlandse werkveld. Met name over de financiële inrichting van de kunstensector, en hoe je je daar als organisatie of maker in kunt bewegen. Al snel merkte ik: dit is wat ik wil doen, het mogelijk maken van kunst en cultuur, mensen aansturen en verbinden en strategieën ontwikkelen in een sector die voortdurend verandert.

Wat ik vooral meeneem uit mijn vorige baan bij Cement is het werken vanuit de ontwikkeling van de jonge maker bij alles centraal te stellen. Op maat werken is dan echt een sleutelwoord: wat heeft deze nieuwe generatie makers nodig aan begeleiding, contacten en mogelijkheden om zich door te kunnen ontwikkelen.’

 

Adeline: ‘Ik heb als productieassistent het afgelopen jaar heel veel mogen leren van Janneke Defesche. Ze heeft me in het gehele productieproces betrokken en op deze manier een enorme bijdrage gehad in mijn ontwikkeling voor mijn huidige rol als uitvoerend producent. Met de komst van Joanneke van de Woestijne kunnen zowel de uitvoerende als de zakelijke werkzaamheden verdeeld worden over twéé gepassioneerde producenten in plaats van één. Makershuis blijft maar groeien, dus het is goed dat alle ontwikkelingen rondom onze makers zo de nodige aandacht krijgen.’

Nicolle: ‘We komen nu in een fase waarin we de stip op de horizon verder uit gaan werken. Onze samenwerkingspartners spelen hierin een belangrijke rol. Maar we leggen bijvoorbeeld ook contacten met andere makershuizen in het land. We kijken naar de mogelijkheden van kennisuitwisseling en het verbreden van netwerken.’

 

Joanneke ‘We willen makers zowel op artistiek als op zakelijk vlak vooruit helpen in het opzetten van hun unieke beroepspraktijk. Daarom ontwikkelen we samen met Fontys Hogeschool voor de Kunsten een programma rondom Cultureel Ondernemerschap voor studenten en alumni. We organiseren bijeenkomsten aan de hand van 5 pijlers: identiteit, ondernemen, netwerk, financiën en talentontwikkeling. Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Jonge makers krijgen hierdoor een duidelijker beeld van wat het makerschap inhoudt.’

 

Adeline: ‘De productionele kant is voor de makers een grote uitdaging en erg leerzaam. Samen met de makers gaan we onder andere voor de Prejavu-avonden aan de slag met vragen zoals, hoe gaat mijn programma eruitzien? Hoe vorm ik dit samen tot een totaalconcept/thema? Hoe ga je deze performances verzamelen en selecteren? Wat hebben de performers nodig qua ruimte en techniek en wat is er aanwezig op de locatie? Past alles wat je wil regelen binnen het budget? En hoe ga je programma promoten? Hoe ga je om met al deze verantwoordelijkheden en hoe neem je daarin de leiding?’

 

Nicolle: ‘Nieuwe makers moeten ook weten hoe de zakelijke kant van het makerschap werkt en hoe je je product in de markt kunt zetten. Ook al hebben ze hier geen achtergrond in en ligt hun interesse hier ook niet altijd. Het is onze taak om ze te stimuleren om hier over na te denken.’

 

Adeline: ‘Eén van de belangrijkste uitdagingen voor jonge makers is het vergroten van de zichtbaarheid van zichzelf als maker en hun eigen werk in een zo breed en relevant mogelijk netwerk. En daarbij weten tot welk netwerk je behoort, hoe je dit netwerk om je heen creëert, hoe je contact legt met professionals en je je netwerk benadert en hoe je je opgebouwde netwerk inzet. Hoe breder en relevanter het netwerk hoe groter het aantal expertises om je heen waar je mee kan samenwerken en waar je van kan leren.

 

 

Joanneke: ‘Het zal de komende tijd een uitdaging worden te zoeken naar nieuwe manieren om deze ontwikkelingen door te laten bewegen, ondanks de onzekere tijd waarin we nu leven. We zullen met elkaar zeker vormen vinden om de creativiteit niet te laten stagneren, daar ben ik van overtuigd!’

 

 

STICHTING MAKERSHUIS TILBURG

 

Willem II Straat 49

5038 BD Tilburg

info@makershuistilburg.nl

 

Bestuurders: Nicolle van Lith (voorzitter), Wim van Stam (penningmeester), Maurice Dujardin (secretaris), Sophie Lambo, Rob van Steen, Marc Eysink Smeets

 

Sandra Smits (zakelijk coördinator),

Adeline Willems (uitvoerend producent)

 

Makershuis Tilburg beschikt over een ANBI- status. Vind hier onze gegevens in het kader van transparantie en onze jaarrekening 2019 en ons jaarverslag 2019.

 

Volg Makershuis Tilburg

 

Blijf op de hoogte van alle nieuwe Makers, evenementen en andere bijzondere ondernemingen