EN

NL

Annemijn Rijk

ANNEMIJN RIJK Annemijn Rijk (1993) studeerde in 2016 af aan de Bachelor of Choreography van de Fontys Danceacademy. Met het lichaam als basis en referentiepunt voor wat ons bindt, is dans voor haar het optimale medium voor communicatie. Annemijns werk is zowel fysiek als theatraal, waardoor ze meerdere lagen aanboort.

 

Body of Art is een meerjarig kunstproject van choreograaf Annemijn Rijk waar het menselijk lichaam centraal staat. Vanuit de tien thema’s, afkomstig uit het boek Body of Art wordt het lichaam benaderd en onderzocht. De uitkomsten van deze tien onderzoeken vormen uiteindelijk de voornaamste bron van inspiratie tijdens de creatie van het aan het thema gekoppelde (kunst)werk. Deze tien werken kunnen de vorm hebben van dans, een monoloog, installatie, film, een essay of een andere uitingsvorm. Zo is Body of Art een verzamelkunstwerk dat een beeld geeft van hoe wij vandaag de dag ons mens-zijn via ons lichaam ervaren.

 

Website

Facebook

Instagram